Yritys

YRITYS
Kukkohovi Palvelut on perustettu vuonna 1994 tuottamaan laadukkaita kiinteistöhuolto-, koneurakointi-, remontti-, siivouspalveluita.

Toiminta-alueena on Oulun, Oulunsalon, Kempeleen, Tyrnävän ja Limingan alueet.

ARVOT
Asiakaslähtöisyys: tarkoittaa asioiden hoitamista asiakkaan parhaaksi, mahdollisimman nopeasti ja joustavasti
Luottamus: syntyy luottamuksellisella yhteistyöllä ja lupausten pitämisellä
Toiminnan kulmakivenä on siis jatkuva asiakkaiden luottamus. Tavoitteenamme on olla täsmällinen ja mahdollisimman hyvin asiakkaita palveleva. Tasoa seurataan asiakaspalautteen muodossa.

MATERIAALI- JA ALIHANKINTA
Käytämme hankinnoissa yhteistyökumppaneina vain luotettaviksi osoittautuneita tavaran- ja palveluiden toimittajia. Seuraamme toimittajiemme toimituskykyä ja reagoimme heti, mikäli heidän toimituskyvyssään on huomauttamisen aihetta.

YMPÄRISTÖOHJELMA JA KESTÄVÄ KEHITYS
Yrityksemme johto ja henkilökuntamme sitoutuvat hoitamaan ympäristöasiaoita työssään. Ympäristöohjelmamme koskee yrityksemme kaikkia toimintoja terveys-, koti- ja kiinteistöpalveluissa sekä koneurakoinnissa. Tavoitteenamme on mm. minimoida jätemäärä, energian ja veden kulutus. Yrityksemme huoltaa koneet säännöllisesti, jolla turvataan ympäristön mahdollisimman vähäinen kuormitus. Koneita pyritään myös uudistamaan mahdollisuuksien mukaan, jotta esim. polttoaineen kulutus pysyy koneissa mahdollisimman pienenä. Seuraamme koneidemme polttoaineen kulutuksen kehitystä jatkuvasti. Akut, jäteöljyt ja muu ympäristöjäte kerätään talteen ja viedään jäätteenkäsittelypaikkoihin. Henkilökunta on opastettu tuntemaan omien tehtäviensä ympäristövastuu. Huomioimme ympäristövaikutukset kaikissa päätöksissämme. Olemme sitoutuneen ympäristökuormituksemme minimoimiseen niin suunnittelussa kuin toiminnassakin.

Copyright © 2019 Kukkohovi Palvelut Oy
GS